VERBIO Polska Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Sowińskiego 78

70-236 Szczecin

NIP: 8542223232 NIP DE : 267324308

REGON: 812714900 KRS NR 0000220850