Nawozy organiczne

Verbio Polska Sp. Z o.o. posiada w swojej ofercie nawozy organiczne Verbio Flora oraz Verbio Humus,  odgrywające ważną rolę w kształtowaniu żyzności gleb oraz składników pokarmowych roślin.

Przy długotrwałym nawożeniu jedynie nawozami mineralnymi, wraz z upływem czasu, mimo dużej zawartości soli mineralnych, gleba ubożeje i staje się mało urodzajna. Wówczas nawożenie w postaci Verbio Flory i Verbio Humusu, które poprawiają strukturę gleby, retencję wodną oraz aktywność biologiczną, odgrywa bardzo ważną rolę.  Działanie nawozów Verbio Humus oraz Verbio Flora zbliżone jest do stosowania oborniku lub kompostów roślinnych. 

Oba nawozy posiadają świadectwa kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym,  wydane przez Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego.