Nawozy organiczne

VERBIO Polska Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie nawóz organiczny VERBIO Flora, przeznaczony dla gospodarstw ekologicznych.

Przy długotrwałym nawożeniu jedynie nawozami mineralnymi, wraz z upływem czasu, mimo dużej zawartości soli mineralnych, gleba ubożeje i staje się mało urodzajna. Wówczas nawożenie w postaci VERBIO Flory, która poprawia strukturę gleby, retencję wodną oraz aktywność biologiczną, odgrywa bardzo ważną rolę. Działanie nawozu VERBIO Flora zbliżone jest do stosowania oborniku lub kompostów roślinnych. 

Nawóz posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym, wydane przez Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Produkt został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/295/2016.